Privacyverklaring

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Kinderdans de Wereld rond kan persoonsgegevens over u en uw kind(eren)verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Kinderdans de Wereld rond en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Kinderdans de Wereld rond verstrekt.

Kinderdans de Wereld rond, Linda Snaterse kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam en die van uw kind(eren)
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

 

Waarom Kinderdans de Wereld rond uw  gegevens nodig heeft
Linda Snaterse verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Kinderdans de Wereld rond uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het volgen van danslessen door uw kind.

 

Hoe lang Kinderdans de Wereld rond uw gegevens bewaart
Linda Snaterse bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan vier jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

Delen met anderen
Linda Snaterse verstrekt uw persoonsgegevens nooit aan derden.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@kinderdans.com

Linda Snaterse zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Beveiligen
Kinderdans de Wereld rond Linda Snaterse neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van Kinderdans de Wereld rond door de persoonsgegevens, neem dan contact op met Linda Snaterse via info@kinderdans.com. www.kinderdans.com De beheerder van Kinderdans de Wereld rond is als volgt te bereiken:

Bosboom Toussainkade 27, 2802 XA Gouda
06-43858863
info@kinderdans.com

Kinderdans de Wereld rond is ingeschreven in het handelsregister Kamer van Koophandel nummer: 54396808

In het Archief