Dans op locatie

Ik vind het heel leuk om kinderdanslessen te verzorgen op kindercentra, basisscholen en buitenschoolse opvang. De kinderen zijn vaak heel enthousiast in mijn lessen omdat ze lekker mogen bewegen en muziek brengt hun weer in hun lijf en gevoel.

Peuterdans op locatie,
Ieder kind beweegt graag, vaak en veel.
Dit komt voort uit zijn natuurlijke behoefte aan beweging.
Een les met muziek en dans voegt veel toe op verschillende ontwikkelingsgebieden van het jonge kind.

Een kind dat schuchter is van aard kan door de sfeer van de muziek gestimuleerd worden om toch “voorzichtig “ mee te doen. Een kind dat nog niet praat kan door het zingen van een dansliedje ineens geluid maken of zelfs mee gaan zingen. Een kind dat doorgaans zit te draaien op de stoel kan na het dansen wel stilzitten tijdens het eten omdat dit kind zijn/haar energie op een andere manier kwijt kan.
Het kind zit lekker in zijn vel, is positief gestemd en zal beter slapen op de opvang.

Ik hoor regelmatig van pedagogisch medewerkers dat ze positief verrast zijn dat een bepaald kind “een andere kant” van zichzelf heeft laten zien. Daar word ik heel blij van.

Dansthema’s
Als een kinderopvang met thema’s werkt, kunnen deze thema’s in de danslessen verwerkt worden. Door met een onderwerp te dansen komt het tot leven. Het sluit dan beter aan op de belevingswereld van het kind. Ook onthouden kinderen meer van onderwerpen die op verschillende manieren aangeboden zijn.

Thema’s die ik verwerk in mijn dansprogramma’s kunnen zijn: vormen, kleuren, jaargetijden, feesten van het jaar, het lichaam.

Een andere onderwerp van een dansprogramma kan een kinderboek zijn. Samen met de kinderen lees ik het boek op een interactieve manier en kruipen we al dansend in de belevenissen van de hoofdpersonen. De kinderen gaan dan zelf het verhaal beleven.

Dit zijn een paar voorbeelden, maar er is veel meer mogelijk!

Wil jij ook dansante vorming voor de kinderen van jullie kindercentrum?
We kunnen samen kijken naar de mogelijkheden voor een dansprogramma op maat.

Neem contact met mij op!
Info@kinderdans.com of 06-43858863

Foto’s
evb-20120606-6713 20200613_101520 20200613_102325 20200718_094653